Med syfte att hjälpa

Sweden Help

Donera nu

Donera för en bra sak

Skanna bilden med Swish-appen eller betala manuellt

Mottagare: Ett Skurup för Alla
Meddelande: Ukraina eller valfritt område
Swishnummer: